Prosjektet er bygget rundt en vakker hage sentralt i Drammen. Prosjektet består av ca 19 nye boliger, samt. 3 rehabiliterte boliger i den gamle teglsteinsgården fra 1905. Her er det fokus på gode boliger med et ekstraordinært uterom. I tillegg får prosjektet parkering i kjelleren.

Ankers Hage mottok Drammens byggeskikkspris for 2019.
I juryens begrunnelse heter det Ankers hage «framstår som et eksempel til etterfølgelse for lokale utbyggere på hvordan man kan jobbe med moderne arkitektur i historiske omgivelser.»

Videre skriver juryen at:

«I Nedre Storgate 61 ligger Ankers Hage særs godt plassert i sine omgivelser. Foruten en møysommelig rehabilitert hjørnegård fra 1905 består kvartalet av to nye bygningsvolum i tegl, som på elegant vis og med god skalamessig tilpasning føyer seg inn i den omkringliggende bebyggelsen.

De to nye byggene er av moderne utrykk, men innehar en rekke klassiske kvaliteter, og både fasade, materialer og detaljer vitner om kvalitet i alle ledd. I bakhagen møter man et rikt bakgårdsmiljø, der den eldre trehusbebyggelsen skaper et solgult bakteppe for det felles uterommet.

Særlig ut mot gaten er prosjektet godt løst. Her kan man gå direkte inn i bygget via flere innskutte innganger, som skaper dybde og liv i fasaden. Vinduene har elegante og langstrakte beslag, som gir vinduene en særegen silhuett, og fasaden framstår rik og harmonisk. De to byggene er utformet over samme lest, men med akkurat tilstrekkelig nyanseforskjeller til at det framstår helhetlig, men fortsatt variert.»

Entreprenør:
Consto Øst AS / LKC AS

Adresse:
Nedre Storgate 61, Drammen

Status:
Ferdigstilt og overlevert

Ferdigstillelse:
2018 / 2019

-