• Arkitekt:
  Solli arkitekter AS

 • Entreprenør:
  Consto Øst AS / LKC AS

 • Adresse:
  Nedre Storgate 61, Drammen

 • Status:
  Ferdigstilt og overlevert

 • Ferdigstilt:
  2018 / 2019