pilares

Eiendom søkes

Vi ser alltid etter nye prosjekter som egner seg for boligutvikling i det sentrale østlandsområdet. Vår solide erfaring og kunnskap kombinert med et bredt kontaktnett av arkitekter, konsulenter, entreprenører og leverandører, gjør at vi kan vurdere mulighetene for interessante eiendommer i løpet av kort tid.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du besitter en eiendom som du tror kan egne seg for fremtidig boligutvikling.

Vår prosess

Logo

Muligheter

Vi starter med en grundig markedsanalyse og eiendommens forutsetninger: teknisk og sosial infrastruktur, fysiske forhold, myndigheters føringer og ikke minst hensyn til omgivelsene.


Logo

Utvikling

Det er tid for regulering eller rammesøknad for eiendommen. Rådgivere og markedskompetanse engasjeres. Sammen med arkitektene former vi bygget til tomtens unike egenskaper.


Logo

Gjennomføring

Så snart prosjektet har nødvendige tillatelser starter vi salget via preferert eiendomsmegler. I samarbeid med nøye utvalgte entreprenører starter vi byggingen. Fagkompetanse, forutsigbarhet og god kommunikasjon er essensielt i denne prosessen.

Kontakt