pilares
Pilares

Har du en tomt du tror kan være egnet for boligutvikling?

Pilares Eiendom har store vekstambisjoner, og vi er alltid på jakt etter nye tomter som egner seg for boligutvikling. Eiendommen bør være beliggende på Østlandet, og kan være av interesse uavhengig av om det er en råtomt eller en tomt med påstående bolig- eller næringsbebyggelse i dag. Vi er interessert i både regulerte og uregulerte tomter.

Vi er fleksible både med tanke på avtaleform, enten du ønsker et rent salg eller en samarbeidspartner, og på overtakelsestidspunkt.

Hvis du har tomten, har vi ressursene og kompetansen til å skape størst verdi av din tomt. Ta gjerne kontakt med Ulrik eller i kontaktskjemaet under, for en rask og uforpliktende vurdering av din tomt.

Tusen takk for at du henvender deg til oss.

Kontakt 


 

Vår prosess

Logo

Muligheter

Vi starter med en grundig markedsanalyse og eiendommens forutsetninger: teknisk og sosial infrastruktur, fysiske forhold, myndigheters føringer og ikke minst hensyn til omgivelsene.


Logo

Utvikling

Det er tid for regulering eller rammesøknad for eiendommen. Rådgivere og markedskompetanse engasjeres. Sammen med arkitektene former vi bygget til tomtens unike egenskaper.


Logo

Gjennomføring

Så snart prosjektet har nødvendige tillatelser starter vi salget via preferert eiendomsmegler. I samarbeid med nøye utvalgte entreprenører starter vi byggingen. Fagkompetanse, forutsigbarhet og god kommunikasjon er essensielt i denne prosessen.