pilares

Første dyrkekurs i Langbakken er gjennomført!

Vi har gjennomført 6 kursdager med bybonden Anna fra U.reist og mange ivrige kursdeltakere. Nå er plantekassene klargjort for vinteren. Til våren er vi klare til oppstart igjen. Dette dyrkekurset er en liten smakebit på hva som vil komme i Langbakken når boligprosjektet står ferdigstilt. Midt i prosjektets frodige utearealer skal det anlegges en kjøkkenhage, hvor beboerne vil få mulighet til å delta i et samdyrkelag og dyrke sin egen mat sammen med naboene sine. Bli med og følg reisen.

Nå er innhøstingen gjennomført og plantekassene ved visningssenteret er klargjort for vinteren. Plantekassene er starten på dyrkehagen som skal reetableres i Langbakkens fellesarealer når prosjektet står ferdig. Dyrking av mat er en sosial aktivitet som bringer mennesker sammen. Parsellhager og felles hageprosjekter gir muligheter for samarbeid, utveksling av kunnskap og fellesskap med andre som deler samme interesser. Og det er akkurat dette vi ønsker å etablere for det kommende nabolaget i Langbakken. Vi ønsker at alle som ønsker skal bli inspirert til å la det spire og gro i Langbakken og i sine egne hager. Dette kurset gir en god kilde til inspirasjon.

Ønsker du å henge med på runde 2? Følg gjerne reisen vår videre til våren. 

Et samarbeid mellom

Pilares Eiendom
Signaturhagen Bolig
Heime
U.Reist
DNB Eiendom