pilares

Vi ønsker Signaturhagen velkommen hjem til Langbakken.

Endelig er det offisielt. Pilares Eiendom skal, i samarbeid med Signaturhagen skape et trygt og inkluderende nabolag i Ås.

Signaturhagen er et boligkonsept som vektlegger sosial bærekraft, inkluderende fellesskap, og gode møteplasser både inne og ute. Hjertet i prosjektene er en helårig hage som gir mulighet til å møtes i lune og grønne omgivelser året rundt. Signaturhagens boligkonsept og fokus på sosiale fellesskap bygger ytterligere opp under nabolagstanken som ligger til grunn for Langbakken. Vi gleder oss til fortsettelsen. Hovedmålet vårt med Langbakken er å skape et godt nabolag der alle føler seg velkommen uavhengig av alder, bakgrunn eller livssituasjon. Dette vil vi oppnå gjennom en variert boligportefølje som passer for ulike behov og ønsker, og gjennom ulike arrangementer og aktiviteter som er tilpasset beboernes interesser. Vi skal utvikle Langbakken for fremtidige tilflyttere og for allerede etablerte Åsfolk

Signaturhagen

Hjertet i prosjektene til Signaturhagen er den helårlige hagen

"Verdien i å kunne bo grønt hele året gjør noe med folk" 

Ellers planlegges treningsrom, lounge, sykkel- og verkstedrom, lekeplasser og felles hagearealer, hvor folk kan møtes til avtalte aktiviteter, eller bare komme og bruke. I tillegg etableres det fellesrom som kan brukes til arrangementer og andre sosiale sammenkomster.

Fordeler med en slik boform er nettopp verdien av at vi alle har ulike erfaringer og lidenskap uavhengig av alder og bakgrunn. Erfaringen er at den gode sosiale delekulturen skapes i de mellommenneskelige uformelle møtene.


Over tid skal det skje en større transformering av hele Langbakken; næringsarealene langs Langbakken skal erstattes med rundt 350 boliger, både leiligheter og rekkehus, områdelekeplasser, nærlekeplasser og torg med innslag av næring. De første boligene kommer for salg i 2024.