pilares

Bråtedalen

  • Planlegging

  • Kommer snart

  • Salget er i gang

  • Forventet byggestart

  • Planlagt innflytting

Bråtedalen

Pilares Eiendom AS skal sammen med Feiring Bruk AS utvikle og bygge 42 eneboliger i Tømteveien på Skjetten. Tomtestørrelsene varierer fra 800 m2 til 1 daa, som gir stor fleksibilitet mtp. utforming og størrelse på boligene. Flere av tomtene er egnet for boliger med en sekundærenhet; og ligger nært til barnehager, skoler, kollektivtransport og turområder. Her skal vi utvikle nok et bærekraftig prosjekt med fokus på kvalitet i løsninger og materialer.

Status

Under regulering

Arkitekt

Ikke valgt

Entreprenør

Ikke valgt

Salgstart

Tentativt Q2 2024

Ferdigstillelse

Estimert Q3 2026

Adresse

Tømteveien

Meld interesse

Utforsk andre prosjekter