• Entreprenør:
  Ikke valgt

 • Arkitekt:
  DARK Arkitekter

 • Adresse:
  Langbakken

 • Ferdigstillelse:
  Q3 2025

 • Salgstart:
  Q4 2023

 • Nettside:
  Langbakken.pilares.no

Meld din interesse

Er du interessert i Langbakken? Sjekk ut prosjektets hjemmeside www.langbakken.pilares.no eller ta kontakt med oss så holder vi deg oppdatert under prosessen.

post@pilares.no